Wednesday, June 29, 2011

Mutiara Kata Gampeng

"Komunikasi Berkesan"

hanya mereka-mereka yang mengetahui sahaja yang memahaminya.
T____________T


No comments: